Jour

telefon: 018-700 85 00

Jourverksamhet


För akuta ärenden utanför arbetstid, ring 018 - 700 85 00.


Är ärendet ej akut så kan ni höra av er under våra ordinarie arbetstider, antingen via telefon eller kontaktformuläret under fliken "Felanmälan".


Exempel på akuta ärenden: Vattenläckor, elbortfall, värmebortfall.


Notera att jourverksamheten är en avgiftsbelagd tjänst, är du osäker på huruvida ditt ärende är ett jourärende, kontakta gärna någon i styrelsen i din förening. MSA Fastighetsservice